عاشقانه

پنج وارونه چه معنا دارد؟!  

خواهر کوچکم از من پرسید   

من به او خندیدم   

کمی ازرده و حیرت زده گفت  

روی دیوار و درختان دیدم  

باز هم خندیدم   

گفت دیروز خودم دیدم پسر همسایه   

پنج وارونه به مینو می داد   

انقدر خنده برم داشت که طفلک ترسید   

بغلش کردم و بوسیدم و با خود گفتم  

بعدها وقتی غم   

سقف کوتاه دلت را خم کرد   

بی گمان می فهمی   

پنج وارونه چه معنا دارد..

عشق را وارد کلام کنیم 

 

تا به هر عابری سلام کنیم 

 

 

 

و به هر چهره ای تبسم داشت 

 

ما به ان چهره احترام کنیم 

 

 

 

هر کجا اهل مهر پیدا شد 

 

ما در اطرافش ازدحام کنیم  

 

 

 

چشم ما چون به سرو سبز افتاد 

 

بهر تعظیم او قیام کنیم  

 

 

 

گل و زنبور دست به دست هم دهند 

 

تا که شهد جهان به کام کنیم 

 

 

 

این عجایب مدام در کارند  

 

تا که ما شادی مدام کنیم 

 

 

 

شهره ی زنبور گشته است به نیش 

 

ما ازو رفع اتهام کنیم 

 

 

 

علفی هرزه نیست در عالم  

 

ما ندانیم و هرزه نام کنیم 

 

 

 

زندگی در سلام و پاسخ اوست 

 

عمر را صرف این پیام کنیم 

 

 

 

سالکا این مجال اندک را  

 

نکند صرف انتقام کنیم 

 

 

 

در عمل باید عشق ورزیدن 

 

گفتگو را بیا تمام کنیم 

 

 

 

عابری شاید عاشقی باشد 

 

پس به هر عابری بیا سلام کنیم

روی عکسا گرد و خاکه                  بیشتر دلا هلاکه 

 

قحطی گلای پونه ست                      تقدیرا دست زمونه ست 

 

عهدو پیمونا شکسته                   رشته ی دلا گسسته 

 

تقویما رو ماه تیره                             زندونا پر اسیره 

 

ادما یا همه مردن                        یا که ماتو دل سپردن 

 

عصر ما عصر فریبه                            عصر اسمای غریبه 

 

عصر پژمردن گلدون                      چترای سیاه تو بارون 

 

مرگ اواز قناری                                 مرگ عکس یادگاری 

 

تا دلت بخواد شکایت                   غصه ها تا بی نهایت 

 

دلای ادما تنگه                                  غصه هم گاهی قشنگه 

 

چشما خونه ی سواله                  مهربون شدن محاله 

 

حک شده رو هر دیواری                       که چرا دوسم نداری 

 

خونه هامون پر نرده                     پشت هر پنجره پرده 

 

تا دلت بخواد مسافر                            تا بخوای عاشق و شاعر  

 

شباسرد و بی عروسک                دلای شکسته از شک 

 

زلفای خیلی پریشون                         خط زدن رو اسم مجنون 

 

شهری که سرش شلوغه             وعده هاش همه دروغه 

 

چشمای خیره به جاده                        ادمای صاف و ساده 

 

رویاهای نرسیده                         عشوه های نخریده 

 

اسمونا پره دوده                                 قلب عاشقا کبوده 

 

گونه ی گلدونا زرده                      رفته و بر نمی گرده 

 

ادما بی سر گذشتن                           اهوا بدون دشتن 

 

دفترا بدون امضا                          ماهیا بدون دریا 

 

تشنه ها هلاکه ابن                            همه حرفا بی جوابن    

 

نصف زندگی نگاهه                      بقیه اش همه گناهه 

 

خدارو انگار گذاشتن                           رو زمینو بر نداشتن 

 

در و دیوارا سیاهه                        ادرسامون اشتباهه 

 

شب و روزا پر عادت                           وقت که شد شاید عبادت 

 

تا نداشته باشی کاری                 خدا رو انگار نداری  

 

خدا مال غصه هاته                            وقتی غم داری خداته 

 

روی اینه ها غباره                        شیشه ی پنجره تاره 

 

بغضا بی صدا و کاله                          همه از فکر و خیاله 

 

قلک خوبیا خالی                        مهربونیا خیالی 

 

قفسا پر پرنده                                 لبای بدون خنده 

 

نه شنیدنی نه گوشی                نه گلی نه گلفروشی 

 

مرگ جشنای تولد                           مرگ اون دلی که گم شد 

 

خستگی بی اعتمادی                شک و تردید زیادی  

 

امتحانای مکرر                                لونه های بی کبوتر 

 

سقفامون بدون امضا                  اسممون همیشه رسوا  

 

نمره های عشقمون تک                  بامامون بدون لک لک 

 

همه غایب توی دفتر                   مث بالای کبوتر 

 

خونه ها بدون باغچه                      بدون حاقظ و طاقچه 

 

نه برای عشق میلی                  نه کسی به فکر لیلی 

 

دیگه پشت در بسته                      کسی بیدار ننشسته 

 

نه کسی نه انتظاری                   نه صدای بیقراری 

 

واسه عاشقی که دیره                    لا اقل دلت نگیره 

 

کاش تو قحطی شقایق               باز بشیم سوار قایق 

 

بشینیم بریم تو دریا                       منو تو تنهای تنها 

 

ماهیا خیلی امینن                     نمی گن اگه ببینن 

 

انقدر می ریم که ساحل                  از منو تو بشه غافل 

 

قایقو با هم می رونیم                 می ریم اونجا و می مونیم                 

 

جایی که نه اسمونش                     نه صدای مردمونش 

 

نه غمش نه جنب و جوشش        نه صدای گلفروشش 

 

مث اینجا اهنی نیست                   خوبه اما گفتنی نیست 

 

پس ببین یادت بمونه                  کسی ام اینو ندونه 

 

زنده بودیم اگه فردا                        وعده ی ما لب دریا 

 

صبح پاشو بدون ساعت              که فراموش بشه عادت 

 

نره از یاد تو زیبا                            وعده ی ما لب دریا...

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید